top of page

Bjødnalie Utvikling SA: Veivedlikehold, brøyting 

Bjødnalie Infrastruktur: Vannforsyning 

Elstad Entreprenør: Brøyting, grusing, stikking (varierer fra område til område) 

B. W. Ransedokken: Brøyting 

Vegen Fjellheim- Oset : Veivedlikehold og brøyting Fjellheim-Oset 

Golsfjellet Utmarkslag : Kjøring av skiløyper, løype- og stimerking 

bottom of page