top of page

OM/ABOUT

Bjødnalie Vel er en velforening for tomte- og hytteeiere i Bjødnalie (Bjødnalia) området på Golsfjellet. Velforeningen har et eget styre. Det avholdes årlige velforeningsmøter der medlemmene går gjennom aktuelle saker av interesse for felleskapet. Vellet drifter denne nettsiden. Bjødnalia Vel is a resident´s  association for the land- and cottage owners in the Bjodnalia (Golsfjellet) area. The association elects it´s own board. Annual meetings are held where the members discuss current affairs of interest for the community.

Vellet har egne vedtekter, og det lages referater fra årsmøtene. Denne og annen informasjon legges ut på lukkede nettsider der medlemmene kan logge inn. (Se menyvalget for "medlemssider"). The Association has it´s own statutes, and the annual meetings are documented. This and other relevant information can be found on the member pages (requires log-in). See the "member pages" for more information. 

"Bjødnalia" eller "Bjødnalie"? Fra gammelt av skal det ha hett at man drar til Bjødnalie og er i Bjødnalia. Vellet har besluttet å kalle seg Bjødnalie Vel.

STYRET I VELLET/RESIDENT'S ASSOCIATION BOARD O. D.

Thomas E. Rønning

LEDER/Chair

 

Per Christian Heggle

Styremedlem/B.member

Jan Haug Kristensen

SEKRETÆR/Secretary

Odd Godager

Styremedlem/B.member

May-Liz Christensen

KASSERER/Cashier

Wenche Ransedokken

REVISOR/Auditor

bottom of page