top of page

Brukervilkår for nettstedet:

1. Generelt

Dette nettstedet er eid av Bjødnalie Vel, en norsk interesseorganisasjon og vel for grunneiere på Kamben og Golsfjellet Sør, også kalt Bjødnalia eller Bjødnalie, og som er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer:  NO 986 056 734 ("Eier"), tidligere som "Bjørnalia Vel". Vellet har eget styre som velges av årsmøtet. Disse nettsidene er tiltenkt bruk av både medlemmer og andre som måtte ha interesse av vellets (Eiers) aktivitet. Deler av nettstedet er forbeholdt registrerte medlemmer. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du til følgende Brukervilkår:

2. Lovlig bruk

Alt materiale, innhold og alle tjenester på dette nettstedet er utelukkende til ditt/deres personlige/private bruk, og skal ikke brukes i kommersiell øyemed uten eiers forutgående skriftlige tillatelse. Det er forbudt å benytte automatiske metoder eller programvare til å samle inn data fra dette nettstedet til kommersiell bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre de tiltak vi anser som nødvendige ved urettmessig bruk av nettstedet vårt, uten forvarsel. Slike tiltak kan, uten forvarsel, innebære, men begrenser seg ikke til, at vi kansellerer din registrering på våre medlemssider, nekte deg tilgang til nettstedet vårt og/eller opplysninger på dine medlemssider hos oss, eller ekskludering fra vellet, og/eller tar rettslige skritt.

3. Opphavsrett til åndsverk

Alt materiale, innhold og data som legges ut på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, artikler, møtereferater, innlegg, regneark, fotografier, priser osv., i tillegg til nettstedets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettstedets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra eier.

4. Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder, eller informasjon som er lagret hos oss. Eier fraskriver seg alt ansvar for alt innhold som måtte være tilgjengelige på slike nettsteder eller sider, og for bruken av denne informasjonen. Bruker plikter selv å sjekke riktigheten av den informasjonen som er gjengitt på slike nettsider. 

5. Ansvarsfraskrivelse

Vårt nettsted kan inneholde informasjon om forhold og betraktninger om historie, nåtid og fremtid, herunder opplysninger om mulig økonomiske konsekvenser for brukeren i forbindelse med skatt, avgift, leverandørfakturering, offentlig reguleringer o.l. Eier tar etter beste evne alle rimelige forholdsregler for å holde informasjonen på nettstedet korrekt og oppdatert. Eier aksepterer dog ikke noe ansvar overfor leseren eller tredje part, og eier kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder som er lenket til disse. Eier kan heller ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av informasjon som ligger på dette nettstedet.

Vi oppfordrer brukeren til selv å gjøre grundige undersøkelser og vurderinger før en foretar disposisjoner av noen art.

6. Endring av nettstedet og brukervilkårene​

Vi forbeholder oss til enhver tid retten til å gjøre endringer på nettsidene våre, både i forhold til innhold og presentasjonsform, og uten varsling. Dette gjelder også disse brukervilkårene. Fortsatt bruk bekrefter samtykke til alle endringer.

Bærum, 15 oktober 2019

Styret i Bjødnalie Vel

bottom of page